لینک های مفید

  • وزارت نیرو
  • شرکت برق منطقه ای کرمان
  • هیئت ورزش استان کرمان

ارتباط با ما

کرمان بلوار شهید عباسپور

تلفن:۳۲۷۳۸۰۰۵-۰۳۴

آخرین اخبار

مکان ما